Информация

Предизвикателство 68


Сума от цифрите

Ниво на трудност:

чрез изчисляване: 1094 - 94и като добавим всички цифри на резултата, каква стойност ще получим?


Видео: РАЗМАЗАНО ЗРЕНИЕ . Studio Queen's 68 (Декември 2021).